Polish Czech English French German

Szukaj

Gmina Velichovky

 

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY

Leszek Orpel Burmistrz Jedliny - Zdroju ( Polska ), Josef Karel Starosta Velichovky ( Republika Czeska ), Vaclav Skorepa, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Mikroregion Hustirzanka ( Republika Czeska ) oraz Grzegorz Kruszyński, Prezes Fundacji Edukacji Europejskiej ( Polska ), oświadczają wolę współpracy w realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, kulturalnych, wydawniczych itp. dotyczących współpracy transgranicznej  w następujących obszarach tematycznych:

  1. Edukacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, nauczycieli, w zakresie współpracy międzynarodowej, pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, strategii rozwoju lokalnego.
  2. Wymiany doświadczeń i promowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju gmin uzdrowiskowych.
  3. Promocji walorów krajobrazu, turystyki i dziedzictwa kultury regionów obu miejscowości.
  4. Wydawnictwa (dwujęzyczne) o tematyce turystycznej, uzdrowiskowej, edukacyjnej oraz promocyjnej.
  5. Edukacji dzieci i młodzieży w zakresie języków obcych, współpracy międzynarodowe.
  6. Wymiany dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
  7. Wymiany doświadczeń nauczycieli i pracowników jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych.
  8. Organizacji seminariów oraz konferencji dotyczących ww. obszarów tematycznych.

Burmistrz miasta Jedlina – Zdrój (Polska), Starosta Velichovky (Republika Czeska), Przewodniczący Stowarzyszenia Mikroregionu Hustirzanka (Republika Czeska) oraz Prezes Fundacji Edukacji Europejskiej (Polska), oświadczają, że do każdego wspólnego przedsięwzięcia, o których mowa w punktach 1 – 8 niniejszej deklaracji będą sporządzone stosowne, szczegółowe umowy określające role i zadania partnerów.

Deklaracja współpracy została zawarta 7 czerwca 2004r.

 

Dodatkowe informacje