Aktualności - Sport

Sport w mieście

  • Drukuj

8 kwietnia br. w Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Leszka Orpla z przedstawicielami stowarzyszeń sportowych, dyrektorami szkół, nauczycielami wychowania fizycznego oraz radnymi Rady Miasta. Celem spotkania było poznanie najważniejszych zadań realizowanych w roku bieżącym w różnych dyscyplinach sportu, poznanie dotychczasowych oraz wypracowanie nowych form współpracy samorządu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz Miasta omówił prowadzone inwestycje i przestawił obiekty sportowe, które od 2007 r. powstały na terenie naszego miasta. Poinformował, że środki finansowe na budowę tej infrastruktury wyniosły dotychczas ponad 7 mln 800 tys. zł. Omawiając działania promocyjne powiedział, że opracowana strategia wskazuje, iż właściwą promocją poprzez sport jest gra w bule, piłkę nożną i bieganie.


Następnie przedstawiciele stowarzyszeń i dyrektorzy szkół zaprezentowali w formie multimedialnej i ustnej dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie sportu osiągane zarówno przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.


Na zakończenie uczestnicy spotkania uznali, iż inicjatywa spotkania się poszczególnych przedstawicieli sportu była ważna i potrzebna z uwagi na możliwość prezentacji działalności i potrzeb poszczególnych stowarzyszeń, oraz wymiany doświadczeń.


Red. K. Szemiel
Zdjęcie: CK