Uwaga na Barszcz Sosnowskiego

  • Drukuj

Drodzy mieszkańcy, turyści i kuracjusze!
W związku ze stwierdzonymi przypadkami występowania na terenie naszego miasta i województwa dolnośląskiego Barszczu Sosnowskiego, udostępniamy w załączeniu ulotkę dotyczącą biologii, szkodliwości i zwalczania tej groźnej i uciążliwej rośliny opracowaną przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Dotychczas stwierdzone i zgłoszone przez mieszkańców ogniska rośliny zostały zlikwidowane i na bieżąco monitorujemy teren miasta. O każdym zauważonym przypadku prosimy informować Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – tel. całodobowy 728 515 539 a w godzinach pracy urzędu pod numer 748455215/216

Dodatkowo podajemy również adres strony internetowej barszcz.edu.pl, pod którym Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zamieściła raport dotyczący wytycznych do zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Ulotka informacyjna >>