PTASIA GRYPA – KOMUNIKAT

  • Drukuj

SZANOWNI MIESZKAŃCY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA - POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W WAŁBRZYCHU APELUJE !!!

Z uwagi na aktualną sytuacją epizootyczna w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Polsce oraz stwierdzeniem pierwszych ognisk u drobiu na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie kłodzkim i dzierżoniowskim, a także możliwością wystąpienia kolejnych przypadków choroby wśród dzikiego ptactwa na okolicznych terenach Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał komunikat, w którym informuje o konieczności przestrzegania przez właścicieli ptaków zakazów i nakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), a w szczególności:

  • zakazu przemieszczania drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii:
  • zakazu pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • zakazu wnoszenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
  • zakazu sprzedaży drobiu i innych ptaków na targowisku;
  • nakazu zamknięcia drobiu w obiektach budowlanych, w sposób uniemożliwiający kontakt z innym drobiem i ptakami dzikimi;
  • nakazu zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, za wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych;
  • nakazu utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • nakazu przechowywania paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich;
  • nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy dla zwierząt zachorowań drobiu, w szczególności wystąpienia objawów nerwowych          i duszności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Powyższe zakazy i nakazy oraz obowiązek zgłoszenia utrzymania drobiu dotyczą wszystkich właścicieli ptaków, również prowadzących hodowle na własne potrzeby oraz właścicieli gołębi.

W związku z tym, że zakażeniu mogą ulec również ptaki dzikie przebywające na  zbiornikach wodnych i przemieszczające się, zaleca się ograniczenie wycieczek  i spacerów, w szczególności ze zwierzętami, w miejsca bytowania ptaków wodnych, w celu niedopuszczenia do przeniesienia choroby na stada hodowlane drobiu oraz wstrzymania się od dokarmiania dzikiego ptactwa wodnego, celem ograniczenia jego skupisk, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się choroby.

Wirus ptasiej grypy typu H5N8 nie jest groźny dla człowieka, powoduje jedynie duże straty w hodowli drobiu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wałbrzychu  ul. Wysockiego 34 lub pod nr tel. (74) 8481170