Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Ze względu na duże zainteresowanie rekomendujemy trasy dojścia na platformę widokową na Górze Jałowiec.

TRASA 1: od Placu Zwycięstwa ˃˃˃  ul. B. Chrobrego ˃˃˃ ul. Słowackiego ˃˃˃ w prawo pod pierwszym wiaduktem kolejowym przy ul. Dworcowej ˃˃˃ szerokimi ścieżkami leśnymi do góry na Jałowiec.

Czas przejścia około 1 h.

TRASA 2: od kompleksu „Active Jedlina” ˃˃˃ ul. Zakopiańska ˃˃˃ ul. Moniuszki ˃˃˃ ul. Kamienna ˃˃˃ ul. Ogrodowa ˃˃˃ około 50 m za wiaduktem w lewo, wzdłuż ogródków ˃˃˃ ścieżkami leśnymi do góry na Jałowiec.

Czas przejścia około 1 h.

Czytaj więcej...

Trasa pieszo – rowerowa otwarta

29 września br. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu na kompleksie sportowym "Active Jedlina"została oddana do użytku trasa pieszo – rowerowa prowadząca od ul. Zakopiańskiej do ul. B. Chrobrego.  Inwestycja została zrealizowana ze środków unijnych otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wartość inwestycji wyniosła 838 515 zł z czego 712 738 zł stanowiło dofinansowanie. Zadanie to wykonała firma PRO-TRA Bulding Spółka z o.o. z/s we Wrocławiu. Trasa pieszo-rowerowa otacza teren "Active Jedlina"  na którym można uprawiać sport różnego rodzaju, np. grać w piłkę nożną, w bule, pobiegać na bieżni, pojeździć w skateparku.

Czytaj więcej...

Usuwanie azbestu

Miło nam poinformować, że Gmina Jedlina-Zdrój znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. W bieżącym roku, dzięki pomocy funduszu (przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 5 właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć realizacji zadania w wyznaczonym terminie, skorzystało z otrzymanej dotacji. Azbest został również usunięty z 3 komórek gospodarczych będących własnością Gminy Jedlina-Zdrój. W wyniku akcji zostało unieszkodliwionych 13,563 Mg (678,15 m2) azbestu z terenu naszego miasta.

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju !

            Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj więcej...

Platformy widokowe już zamontowane

Na położonej 751 m n.p.m. górze Jałowiec oraz w dawnym kamieniołomie na wznoszącej się na wysokość 634 m n.p.m. górze Barbarka już zostały zamontowane platformy widokowe.  Serdecznie zapraszamy na spacer na Jałowiec lub do kamieniołomu, by już teraz podziwiać piękną panoramę Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich.

 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje