Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Zmiany w czynszach

Pieczęć Rady MiastaRada Miasta uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jedlina-Zdrój w latach 2013-2017, w którym zawarto nowe zasady naliczania czynszu za najem lokali mieszkalnych.

Do ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, uwzględniane będą tylko czynniki obniżające jego wartość użytkową tj.:

 

 

Czytaj więcej...

Drzwi Otwarte w Gimnazjum Miejskim

Drzwi Otwarte w Gimnazjum MiejskimW piątek 8 marca odbyły się Drzwi Otwarte w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Jedlinie –Zdroju. Szóstoklasiści z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie –Zdroju a także dzieci ze szkół w Głuszycy i Wałbrzychu mogły odwiedzić Gimnazjum w Jedlinie i przekonać się, że warto wybrać tę placówkę i w niej kontynuować edukację.

 

 

 

Czytaj więcej...

Informacja z Sesji Rady Miasta.

Pieczęć Rady Miasta7 marca br. odbyła się Sesja Rady Miasta, na której radni przyjęli, m.in. uchwałę nr XXIV/163/13 zmieniającą uchwałę nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

 

Czytaj więcej...

O wartościach korczakowskich...

Zdjęcie - Miejska Szkoła Podstawowa25 lutego 2013 r. w Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie – Zdroju, która rok temu otrzymała zaszczytne imię Janusza Korczaka, odbyło się sympozjum pt. „Wartości korczakowskie w pracy wychowawczej szkoły oraz działalności Samorządu Uczniowskiego".

 

Spotkanie miało na celu podzielenie się przemyśleniami, doświadczeniami oraz pomysłami na krzewienie idei zawartych w spuściźnie Patrona.

 

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zdjęcie - szkolenieGmina Wałbrzych wraz ze Stowarzyszeniem Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu rozpoczyna cykl szkoleń informatycznych dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców".

 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje