Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka został zrealizowany Jedliński Grant Edukacyjny pod nazwą ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch''. Osobami  odpowiedzialnymi za przeprowadzenie grantu byli nauczyciele ze szkoły podstawowej: Agnieszka Wiśniewska, Marcin Wójcikiewicz, Joanna Kraśnicka.

 

 

 

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wśród uczniów i ich rodziców, oraz społeczności lokalnej świadomości na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie człowieka, edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków, uświadamianie potrzeby aktywności sportowej, rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem.

 

Zadania, które zostały zrealizowane w ramach grantu to: przeprowadzenie podczas szkolnego festynu testów wydolności i sprawności fizycznej dla chętnych uczniów, rodziców i innych mieszkańców, określenie wskaźnika BMI, wykonanie przez uczniów gazetek na temat zdrowego stylu życia, dwie prezentacje multimedialne na temat zdrowego odżywiania i aktywności sportowej przeprowadzone  dla rodziców na zebraniach, lekcje wychowawcze na temat zdrowego stylu życia, przedstawienie teatralne na w/w tematy, Ogólnopolski Turniej Karate, ewaluacja projektu.

 

Na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród uczniów i rodziców organizatorzy projektu zauważyli wzrost świadomości uczniów i rodziców na temat zdrowego stylu życia, pogłębienie swojej wiedzy na dany temat. Osoby wśród, których pytano się czy działania takie jak te podjęte w projekcie są potrzebne stwierdzały, że widzą potrzebę oddziaływań prozdrowotnych, rodzice byli zadowoleni, że szkoła przeprowadza takie czynności, a dzieciom najbardziej podobał się Ogólnopolski Turniej Karate.

 

Przyznaną kwotę  na realizację  grantu w wysokości 1000 zł wydatkowano na zakup pucharów na Ogólnopolski Turniej Karate.

 

 

{gallery}www/37{/gallery}

 

 

Red. J. Kraśnicka
Fot. MSP Jedlina-Zdrój

 

 

 

 

Dodatkowe informacje