Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Szanowni mieszkańcy

Przypomina się właścicielom, współwłaścicielom, zarządcom nieruchomości, użytkownikom wieczystym o obowiązku usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości.

Jednocześnie informuje się, że do obowiązków należy również odśnieżanie i likwidowanie lodu również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usuwanie sopli lodu i śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na Państwa terenie.

 

 

Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

 

 

 

Dodatkowe informacje