Aktualności - Dla Mieszkańca

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH "Strategia Sudety 2030"

  • Drukuj

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”. Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06. do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego

się pod adresem:

http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

lub w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze (formularz w formacie PDF) można dostarczyć na adres: Urząd Miasta  Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest Marta Oniszko-Kielar

 

Konsultacje społeczne Strategia Sudety 2030 do pobrania

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój  serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski  i Jeleniogórski (NUTS 3)
„Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

 

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

 

Spotkanie konsultacyjneodbędzie się dnia 03.07.2018 r. w godzinach od 900 do 1100

w Sali multimedialnej w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu

 

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału