Aktualności - Dla Mieszkańca

Regionalna Konferencja SdE z wręczeniem certyfikatów we Wrocławiu

  • Drukuj

22 listopada, we  Wrocławiu  miała miejsce jedna z tegorocznych regionalnych Konferencji programu Szkoły dla Ekorozwoju połączona z wręczeniem certyfikatów za rok 2011/2012 i zapowiedzią nowego projektu - pn. Szkoły na tropie elektroodpadów.
Podczas wrocławskiej  konferencji, zostały wręczone  certyfikaty LCEA  i Zielone Flagi, potwierdzające niezwykłe zaangażowanie naszej szkoły na rzecz ekologii.

 

 

Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie Zdroju  otrzymała certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej za realizację  edukacji ekologicznej w szkole. Znaleźliśmy się wśród 84 szkół w Polsce. Dla naszej szkoły  to przede wszystkim wielkie wyróżnienie, ale także potwierdzenie zaangażowania uczniów  i nauczycieli w działania proekologiczne. To także ogromny sukces, który z pewnością znajdzie przełożenie na aktywność dzieci i młodzieży w przyszłości.  W działania włączyła się niemal cała społeczność naszej szkoły. Zaangażowanie uczniów udzieliło się także ich rodzicom. Dzieci bowiem swoimi proekologicznymi zrachowaniami dzieliły się z dorosłymi. Nierzadko nasze projekty wychodziły poza mury naszej szkoły. Uczniowie wraz z opiekunem panią Ewa Nycnerską stworzyli Kodeks ekologiczny , przeprowadzili audyty na początku i zakończenie projektu. Skupiliśmy się na działaniach w trzech obszarach:

Obszar 1.Ochrona różnorodności biologicznej gatunków, praw zwierząt, przyrody ożywionej i nieożywionej. Bardzo ciekawe geograficznie usytuowanie szkoły w sąsiedztwie lasu i prawdziwy, bezpośredni kontakt dzieci z przyrodą ożywioną tegoż lasu sprzyja upowszechnieniu wiedzy a dziecko czyni bardziej wrażliwym na potrzeby roślin, zwierząt i człowieka.

Obszar 2

Zmniejszenie wytwarzania odpadów.Po wielu obserwacjach w trakcie zajęć terenowych na lekcjach przyrody  i edukacji przyrodniczej komitet lokalny doszedł  do wniosku, że istnieje konieczność postawienia pojemników recyklingowych nie tylko na terenie miasta ale przede wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Na terenie szkoły panie sprzątaczki często zgłaszały problem śmieci –papierki i butelki plastikowe należało ten problem rozwiązać i nauczyć segregacji odpadów poprzez łączenie teorii z praktyką.

Obszar 3

Promocja zdrowego stylu życia i postaw świadomego konsumenta.Nauczyciele wychowawcy przeprowadzili wśród uczniów ankiety, które dowiodły, że dzieci często nie zabierają do szkoły drugiego śniadania a zdarza im się nie zjeść nawet pierwszego śniadania. Jest też duża grupa dzieci, które już na drugiej przerwie są głodne .Takie wnioski  pojawiły się także po obserwacjach pielęgniarki szkolnej, która stwierdziła, ze brak pierwszego posiłku może  być przyczyną częstego u dzieci  w szkole bólu głowy ,brzucha i wymiotów. Podobną diagnozę postawił także  szkolny zespół ds. profilaktyki.

 

DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEDLINIE –ZDROJU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

I ZAKRES - GOSPODARKA ODPADAMI

1.Zbiórka zużytych baterii, współpraca z firmą recyclingową ,,Reba''

2.Zbiórka starych telefonów komórkowych, w ramach  programu ,,Szkolafon''

3.Gromadzenie zużytych tuszy i tonerów.

4.Akcja tematyczna: ,,Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE''

5.Wymiana żarówek tradycyjnych na energooszczędne płynnie w całej szkole.

6. Ekologiczne formy uzyskiwania energii cieplnej- Ogrzewanie szkoły gazem.

 

II ZAKRES - OCHRONA PRZYRODY

1.Realizacja ekologicznego projektu edukacyjnego: ,,Poznaj, pokochaj, pielęgnuj, pamiętaj –

poznajemy pomniki przyrody w Jedlinie-Zdroju''

2.Akcja tematyczna: ,,Ratujemy kasztanowce''

3.Udział w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie świata"

 

III ZAKRES - POMOC ZWIERZĘTOM

1.Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt bezdomnych w Wałbrzychu.

2. Współpraca z fundacja EMIR –adopcja zwierząt bezdomnych

3. Dokarmianie ptaków zima – budki dla ptaków

 

IV ZAKRES, INNE DZIAŁANIA - EKOEDUKACJA,

udział szkoły w programach i projektach ekologicznych

1.Udział szkoły w unijnym projekcie ,,Zrozumieć świat'' w ramach programu Kapitał Ludzki.

Realizacja projektów szkolnych obejmujących tematykę ekologiczną:

-,,Mieszkańcy lasu''

- ,,Jem zdrowo''

2.Ogólnopolski Program Ekologiczny :,,Owoce w szkole''.

3.Ogólnopolski Program Edukacyjny:,,5 porcji owoców, warzyw lub soku''.

4.Ogólnopolski Program Przyrodniczy: ,,Kubusiowi przyjaciele natury''

5.Udział szkoły w programie: ,,Mleko dla szkół''

6.Ogólnopolski  Program Edukacyjny ,,Eko-szkoła''

7.Ogólnopolski konkurs,,Eko-pamiętnik''

8.Udział szkoły w programach recyklingowych ,zbiórka zużytych baterii z firmą ,,Reba''i zbiórka zużytych telefonów komórkowych ,program ,,Szkolafon''

8. Założenie szkolnego ogródka przyrodniczego-Ekoogród

9.Krajoznawcze wycieczki ekologiczne –parki narodowe i krajobrazowe Dolnego Śląska.

 

Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym będziemy starać się o międzynarodowy certyfikat Zielnej Flagi.

 

 

Red. K. Lepis