Aktualności - Dla Mieszkańca

Usuwanie azbestu

  • Drukuj

Miło nam poinformować, że Gmina Jedlina-Zdrój znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. W bieżącym roku, dzięki pomocy funduszu (przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 5 właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć realizacji zadania w wyznaczonym terminie, skorzystało z otrzymanej dotacji. Azbest został również usunięty z 3 komórek gospodarczych będących własnością Gminy Jedlina-Zdrój. W wyniku akcji zostało unieszkodliwionych 13,563 Mg (678,15 m2) azbestu z terenu naszego miasta.