Polish Czech English French German

Szukaj

Uwaga!!! Ważne informacje - Program "Rodzina 500 plus"

 

Program „Rodzina 500 plus”– czyli jak otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko

Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

W pierwszych trzech miesiącach nie trzeba się spieszyć !!!

• Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), a świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.
• Na ustalenie i wypłatę świadczeń Ośrodki mają wyjątkowo 3 miesiące, a nie miesiąc od dnia złożenia wniosku.
• Dopiero na wnioski złożone po 1 lipca 2016 r., świadczenia będą przyznane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
• Tylko pierwszy okres ustalenia świadczenia rozpoczyna się: 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.
• Świadczenia przyznawane będą na okresy roczne od 1 października do 30 września.
• Do programu będzie można dołączyć w dowolnym czasie.

Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, Dział Świadczeń Rodzinnych.

Druki wniosków można już pobrać, a od 1 kwietnia 2016 r. można będzie złożyć:
osobiście, lub pocztą w:
• Dziale Świadczeń Rodzinnych OPS, ul. Piastowska 11, w godzinach pracy Ośrodka,
• Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Poznańska 2 w godz. pracy Urzędu

Elektronicznie poprzez:
1. www.empatia.mrpips.gov.pl,
2. PUE ZUS
3. bankowości elektronicznej
4. e-puap

Składanie wniosków drogą elektroniczną - czytaj więcej >>

 

Ile czasu ma gmina na wydanie decyzji w okresie pierwszych trzech miesięcy od startu programu?

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała dotrzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

 

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?


Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br.do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
UWAGA! Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że dla kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.


Gdzie odbiorę świadczenie?

Środki zostaną przekazane na wskazany we wniosku nr rachunku bankowego lub będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta w terminie wskazanym w decyzji.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

www.mpips.gov.pl
www.jedlinazdroj.eu
www.opsjedlina.pl

lub pod nr tel.74 8455 270
 

Dodatkowe informacje