Polish Czech English French German

Szukaj

Informacje w sprawie programu „Rodzina 500 plus”

30 września kończy się okres zasiłkowy programu „Rodzina 500 plus”. Rodziny, które chcą w dalszym ciągu otrzymywać świadczenia muszą złożyć nowy wniosek. Kolejny okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 września przyszłego roku.


Od 1 sierpnia br. będzie  można pobierać i składać wnioski wraz z dokumentami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11,  w pokoju Nr 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 15ºº.  Wnioski będzie można składać również  w formie elektronicznej.

 

Główne zasady przyznawania świadczeń nie ulegną zmianie. Wsparcie od drugiego dziecka obejmuje rodziców i opiekunów dzieci do 18 roku życia. W przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto, może otrzymać wsparcie również na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy, od 1 sierpnia 2017r. ulegają zmianie wzory wniosków o świadczenie rodzinne, alimentacyjne i świadczenia wychowawcze "500+". Druki w/w wniosków na okresy zasiłkowe: 2016/201; 2017/2018 będą do pobrania w OPS po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP.

 

Wszelkie informacje dotyczące  świadczeń można uzyskać pod numerem telefonu: 74 84 55 270

Dodatkowe informacje